Авторско право и книги

Днес, всички ние носещи книжна душица, се поздравяваме по повод Световния ден на книгата и авторското право. За първи път е отбелязан от ЮНЕСКО през 1995 година, а датата не е избрана случайно – на този ден са починали Сервантес и Шекспир1, а са родени други известни литературни имена като Морис Дрюон и Владимир Набоков2. От 2000 година се провежда и инициативата Световна столица на книгата. Тази година е избрана Атина, Гърция, а за 2019 –  Шарджа, Обединени арабски емирства.

Обикновено Световния ден на книгата се отбелязва с множество събития в книжарници, библиотеки, университети, издателства. Четения, игри, конференции, размяна на книги, дори намаления и промоции на любими и нови книги. И да, книгите са важни за развитието на всяко човешко общество, но имам чувството, че забравяме за втората част от името на този ден, а именно авторското право.

Какво е авторското право?

Правата на автора върху обекта на авторското право. Ако трябва да разгърна, авторското право се отнася до всички произведения на литературата, изкуството и науката и тяхното създаване и разпространение. Авторското право възниква от момента на създаването на произведението. При повече от един автор, говорим за съавторство, независимо дали е неделимо цяло или се състои от части със самостоятелно значение.

Кои са и кои не са обект на авторско право?

Според Закона за авторското право и сродните му права, са обект на авторско право. В тази група попадат:

 • Литературни и художествени произведения, както и произведения на научната и техническата литература, публицистиката и компютърните програми
 • Музикални произведения
 • Сценични произведения
 • Филми и други аудио-визуални произведения
 • Произведения на изобразителното изкуство, произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти
 • Произведения на архитектурата
 • Проекти, карти, схеми и планове,
 • Графичното оформление на печатно издание
 • Кадастрални и топографски карти
 • Преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби
 • Аранжименти на музикални произведения и фолклорни творби
 • Периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

 

Не са обекти на авторското право:

 • Нормативни и индивидуални актове на държавните органи за управление, актовете на съдилищата, както и официалните им преводи;
 • идеи и концепции
 • фолклорни творби
 • новини, факти, сведения и данни

 

 

Колко е времетраенето на авторското право?

При различните обекти на авторското право времето е различно. Общото правило е докато авторът е жив и още 70 години след смъртта му. Когато имаме съавторство, срокът започва да тече след като и последният от съавторите е починал.

При музикални произведения с текст и музикално-драматични произведения авторското право изтича седемдесет години след смъртта на по-късно починалия измежду авторите на музиката и текста, независимо дали са посочени като съавтори, при условие че текстът и музиката са били създадени с цел да бъдат използвани заедно.

Когато имаме произведение от анонимен автор или такъв, който е писал под псевдоним, авторското право продължава 70 години след първото разгласяване на произведението. Ако през това време авторът е станал известен, излязъл е от сянката така да се каже, прилага е общото правило – докато е жив и 70 години след смъртта му.

Авторското право върху филм или друго аудиовизуално произведение продължава 70 години след смъртта на последния преживял измежду режисьора, сценариста, оператора, автора на диалога и автора на музиката, ако тя е била създадена специално за филма.
Авторското право върху компютърна програма или база данни, възникнало за работодателя, продължава 70 години след разгласяването на произведението.

 

Права на автора

Правата на автора могат да се разделят най-общо на 2 вида – неимуществени и имуществени. Неимуществените са свързани с някакви действия по произведението, като обработка, правото на това сам да избере кога да бъде разгласено произведението, това да иска признаване на авторството му, името или псевдонима му да бъдат обозначени при всяко използване на произведението, да има достъп до оригинала в случай, че се намира при друго лице и подобни. Имуществените права се изразяват в това, че авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица.

Ето и кои действия се считат за използване:

 • Възпроизвеждането на произведението
 • Публично представяне или възпроизвеждане на произведението
 • Разпространение сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри на произведението
 • Излъчване на произведението по безжичен път
 • Предаване и препредаване на произведението по кабел
 • Публично показване на произведение на изобразителното изкуство или произведение на фотографията или такова създадено по аналогичен на фотографския начин
 • Превеждане на произведението на друг език
 • Преработка или аранжамент на произведението
 • Вносът и износът на екземпляри от произведението в търговско количество и др.

 

Авторът има право на възнаграждение за всяко следващо ползване на произведението. Все пак има и определени случаи, когато произведението може да се използва без да се изплащат отчисления на автора:

 • Временно възпроизвеждане на произведение – ако има преходен или инцидентен характер и няма икономическо значение
 • Използване на цитати от вече разгласени произведения, като коректно се посочва източника и името на автора
 • Използване на части от публикувани произведения, които са необходими за анализ, коментар или друг вид научно изследване
 • Използването на текуща информация в периодичния печат
 • Възпроизвеждане от средствата за масово осведомяване на вече разгласени статии на различни по характер актуални проблеми
 • Възпроизвеждане по фотографски, кинематографичен или аналогичен на тях начин произведения свързани с актуални събития
 • Използване на произведения постоянни изложени на публични места с нетърговска цел
 • Представяне и публично изпълнение на произведения в учебни и други образователни заведения с неикономическа полза
 • Възпроизвеждане на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, както и други учебни и образователни заведения, музеи, архиви с учебна и образователна цел или  цел съхраняване на самото произведение
 • Възпроизвеждане на вече разгласени произведения посредством брайлов шрифт и друг подобен метод ако това не се прави с цел печалба
 • Предоставянето на достъп на физически лица до произведения, намиращи се в колекциите на музеи, архиви и учебни заведения при условие че се извършва за научни цели и няма търговски характер
 • Временното записване на произведение от радио- и телевизионни организации, на които авторът е отстъпил правото да използват произведението, осъществено със собствени технически средства и за нуждите на собствените им предавания в рамките на полученото разрешение; записи, които имат важна документална стойност, могат да бъдат съхранени в официален архив;
 • използването на произведения за целите на националната сигурност, в съдебно или административно производство или в парламентарната практика;
 • използването на произведения по време на религиозни церемонии или на официални церемонии, организирани от публичната власт
 • използването на сграда, която е произведение на архитектурата, или на план на такава сграда с цел реконструкцията и, извършено след съгласуване със съответната организация за колективно управление на права

 

Всъщност толкова често нарушаваме авторските права, а дори не го осъзнаваме. Уж невинното споделяне на интересен цитат, може да ги наруши, ако не е посочен авторът на произведението. Подобно е и положението  със споделянето на изображения, картини, снимки – авторът го няма, но доста често можеш да видиш логото или името на някоя страница, която го е споделила. Или логата на няколко страници, които се крадат помежду си. Привидно безобидното сканиране на един текст или качването му в някой сайт също е нарушаване на авторското право.

По-нагло е, когато започнеш да печелиш пари от чуждия труд, представяйки го за свой. Примерите за плагиатствани произведения са безкрай – като се започне от едно най-миниатюрно лого, мине се през брошури, листовки, реклами, корици на книги,  изображения отпечатани върху чаши и тениски, направата на плакати или пъзели с картини или снимки, които не са твое дело или които прекопират вече съществуващо произведение. 

Днес, в Световния ден на книгата и авторското право, е прекрасно, че се сещаме за книгите, за тяхната стойност и колко са важни за духовното развитие на едно общество. Да, светъл празник, в който можем да си вземем книги на промоция, да почетем на открито или да участваме в някое от честванията. Но ми се иска да отправя един призив – днес не само почитаме книгата, днес отбелязваме и значението на авторското право. Четете с усмивка и отдавайте необходимото на авторите, които са положили много труд за да се насладите на техните произведения.

Бележки:

1. Двамата умират на една и съща дата, но не в един и същ ден. През 1616 Англия все още е използва Юлианския календар, докато Испания е използва Григорианския.
2. 10 април 1899 година по стар стил.

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *